Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Ανοιχτό δικτύου αυτή τη στιγμή

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Προγραμματίστηκε δικτύου αυτή τη στιγμή